Produksjon 2020

Her kan du følge med på produksjonen i

Anga Kraft AS.


Tabellen viser antall GWh

2020

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Produksjon

2,66

1,37

1,11

2,38

2,52

4,74

1,83

1,35

2,88

Budsjett

1,30

0,49

0,88

1,85

3,57

2,15

1,12

1,08

2,57

Copyright © Hjellesida eiges og drives av: Ove Aasen, Hjelle 6811 Førde