«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

 

 

 Anga Kraft AS - fra ide til virkelighet .

 

 

Tanken om utbygging av elva har forma seg over tid på 2000 tallet, og etter samtaler mellom John Arthur Kvamme og Ove Aasen blei ideen satt ut i livet i 2007-2008.

 

Først som eit prosjekt desse to eigedomane i mellom, om utbygging av Kvamsfossen (Høgefossen).

Seinare blei prosjektet utvida steg for steg, heilt til Gryteelva sitt utløp, og omfattar ialt 7 grunneigara.

Sunnfjord Energi var samarbeidspartner i perioden under konsesjonssøknaden, i perioden fra 2009 til 2016.

Etter at konsesjon blei gitt sommaren 2016, har Norsk Kraft AS vore samarbeidspartner for å finne fram til rette samarbeidspartner på utbygginga.

Her stod vi til slutt tilbake med en avtale med OBOS AS om utbygging av elva og Anga Kraft AS.

 

 

 

13.12.2016

Kontraktsinngåelse.

 

Avtalen mellom grunneigerene og OBOS Energi AS blei undertegnet på eit møte i Førde.

Neste etappe kan begynne.

 

 

 

24.03.2017

Anga Kraft AS får øke produksjonen med 2,4 GWh.

 

NVE har gitt kraftverket medhold i søknad om å utvide slukeevnen i kraftverket til 16,2 m3/s.

Dette vil gi kraftverket en forventet årsproduksjon på 21.7 GWh, og gir dermed betydelig bedre lønnsomhet i prosjektet.

 

 

 08.01.2018

Anleggstart.

Ottar Dvergsdal AS vant anbudet om byggingen av Anga Kraft AS, og med oppstart i januar 2018.    Anleggsarbeidet skal være avslutta sommaren 2019, og med planlagt oppstart på kraftverket i August 2019.

 

 06.09.2019

Åpning.

Fylkesordførar Jenny Fylling står for den offisielle åpninga av Anga Kraft AS. Etter 18 mnd. anlegsarbeid er produksjonen i gang, og arbeidet med å rydde opp godt i gang.

   

                     - Om Hjelle

 

 

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.

 

 

 

 

 

 

 

Gravrøysene på Hjelle, forteller om busetting langt tilbake

Gravrøysene er plassert fram på terrassekanten mot elva og herfra er det vidt utsyn til dalføret nedanfor. Gravrøysa er nok plassert slik for at ho skulle sjåast på lang avstand i landskapet. Den framtredande plasseringa har og ei sterk symbolsk meining.

Les meir

Kan spore slekta tilbake over 350 år på Hjelle

 

Ny informasjon viser slektskap i 12 generasjonar tilbake fra dagens eigar på Hjelle, til Truls Pederson Hjelle som kjøpte Hjelle i 1681 av presten Peder Finde.

Og kanskje var det hans bestefar som ble født i 1545 på Hjelle.

 

 

 Les meir her

Realiserte stort kraftverk like ved Førde sentrum

Obos Kraft AS solgt til Sveits . Selskapet endrer navn til Forte Vannkraft AS. Anga Kraft AS som starta produksjon den 6. september 2019, er en del av selskapsporteføljen som skifter eigare.

 

Les meir her