«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

    

Grensa mot Ramstad

 

I øst grenser Hjelle mot Ramstad. Her går eit gammalt steingjerde heilt fra fylkesveien og opp under fjellet.

 

I grensemuren ligg også restande etter etter ei utmarksløe og fjøs.

Denne har nok blitt brukt av plassen Hjelleslåtten, men ligg på Hjelle (24/2) sin eigedom.

 

Både dette og grenseoppgangen i utmark fra 1830 bekrefter dette.

 
 

- Om Hjelle

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.