«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

    

Hjelle på 1500 tallet

   

 

1522 Torgils Nistad tjenestegjorde hos Mildrid Jonsdatter Hielle, som drev Hjelle/Ramstad.

 

 

1563 I skattemanntallet for det året står:

Erich po Hielle j daler Førde schipreide skattenenne ff Sundfjordtt anno 1563

 

Han måtte betale 1,5 daler i skatt for flaumsaga + 1 daler i krigsskatt til kongen. 

 

 

 

1598 og fram til 1614 står Mikkel Hielle som eigar av heile Hjelle.

 

 

- Om Hjelle

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.