«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

    

Hjelle (Jelde) på 1600 tallet

 

På 1600 tallet er følgande registerrt på Hjelle:

Mikkel Hjelle 1598 - 1614

 

Hjelle hadde i 1626 2 oppsitara, men i 1646 3 oppsittara, fordelt på øvre og nedre Hjelle.

 

I 1636 er følgande skatteregistrert på Hjelle:

Erik Hjelle

Anders Hjelle

 

I 1646 er følgande skatteregistrert på Hjelle:

Erik Pederson Hjelle

Truls Erikson Hjelle

Erik Erikson Hjelle

 

I 1661 er følgande skatteregistrert på Hjelle:

Truls Hjelle

Jens Hjelle

Anders Hjelle

Peder Erikson Hjelle, eigde deler av Hjelle,  medan Førde-presten Perder Jørgenson Finde eigde resterande.

Kilde: Sorenskriver Steens skrifter og Ferdaminne fra Sunnfjord

 

I manntallet 1666 er følgande registrert:

Nedre Hjelle/Slåtten:

Truls 72 år, sønnen (Nedre Hjelle/Slåtten)

I tillegg har han sønnene Nils 28 år,  Bendix 12 år og Oluf 8 år

mest sannsynlig hadde han og døtrene Helga og Kirsten fra 1. ekteskap.

Husmann Østen Olsen 40 år

med sønnene Anders 12 år, Jens 10 år og Oluf 4 år

 

Øvre Hjelle (Bruk 1)

Jens 53 år og kona Kristi Jonsdatter

Sønnen Erik 7 år,

Døtrene Barbara 13 år, Marinette, Sidsel  

Drengen Anders Olsen 40 år

Deres datter Mariette Jensdatter gifter seg med  Erik Eriksen Hjelle. (Nedre Hjelle?)

Han dør i 1679,

Salomon Ellingsen Hjelle, som er gift med en av Jens og Kristi andre døtre. overtar bruk 1

Jens Hjelle - skifte etter dødsbo 1697

 

Innerste Hjelle (Bruk 2)

Synnøve Hjelle, enken etter Anders Hjelle(Bruk 2 Ø Hjelle)

Sønnen Anders Andersen 12 år

Drengen Niels Olsen

Husmann Anders Olufsen

Husmannssønn Oluf Lavritzen

 

Anno 1671

Truls Pederson Hjelle gifta seg med Barbro Jensdotter Hjelle og i 1681 kjøpte han ut Peder Finde sin andel på Øvre Hjelle (bruk 2), og garden var i hans familie sin eige i fleire generasjonar.

Dei får 3 barn Pernille f. 1673 - Kirsten f. 1675 og Erik f.1677. (Bruk 2 Ø Hjelle)

 

Truls er sønn av Peder Erikson Hjelle, som i 1661 er registrert som eigar av ein del av Hjelle.

Han har gifta seg med Kirsten Hjelle, som er ei av 2 døtre til (Helga Trulsdotter Kjelsnes er den andre) Truls Trulson Hjelle f.  ca 1590

Han er sønn av handelsmann Truls Trulson f.1565, som hadde kjøpmannsbrev i Bjørgvin og derfor kunne drive direkte handel i Bergen.

Han og broren Lars var sønner av Truls Larson som var prest i Vevring og Førde.

Truls Larson var født i 1525 i Hardanger.  

 

Ved folketellinga i 1701 står kun Truls oppført på innerste Hjelle, da kvinner ikke ble oppført.

 

Ove Aasen, dagens eigar av Hjelle er 10. generasjon etterkommar av Truls og Barbara Hjelle

Her kan ein spore slekta tilbake i over 300 år til Hjelle

 

 

 

- Om Hjelle

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.