«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

    

1809 overtar Aleksander sin datter, Birthe (Brita) Hjelle, garden da ho gifter seg med Morten Ananiasson (Kleiven) Hjelle, men med det atterhaldet at Aleksander skulle bruke garden så lenge han ville. Det gjorde han faktisk heilt fram til 1833.

 

I 1830 er det utskifting på Hjelle, og grensegang mot Ramstad og Slåtten blir avgjort også i utmark.

Grensene mellom dei 2 bruka på Hjelle blir registert med grensepunkt, fra elva i sør og til stølskleiva i nord.

Grensa mellom dei 2 bruka blir i store deler av utmarka satt langs den gamle veien til fjellet (Fjellvegen). 

 

 I matrikkelen for 1830 står Morten Ananiasen oppført som oppsitjar på Hjelle, seinare vart garden skøyt vidare til sonen Lars Mortenson Hjelle, men han byter garden med Anders Eliassen frå Kinn i 1842.

 

Fra no av er det hyppige eigarskifte på Hjelle

   

Lars Mortenson Hjelle

 

 1834-1842

Anders Eliason Kinn

 

 1842-1850

Anders Larson Hjelle

I 1849 får Andreas Anderson Grimeland bygsel på husmannsplassen ovenfor Bøaløa.

Han gifter seg med Elisabet Indrebø Hjelle som er datter til Anders Larson Hjelle.

Dei bur her i perioden 1849-1867

 1850-1853

Simon Anderson Hjelle (Vie)

Simon har tydelig også en gard på Vie. - Agate Knutsdotter Hjelle, mor til Simon, får i 1855 kårbrev på Hjelle

  1853-1860

Oliver Anderson Hjelle

Det er vanskelig å finne ut kven Oliver Anderson Hjelle er, da Anders Larson Hjelle ikkje har en sønn ved navn Oliver, men 2 barnebarn. Dei er imidlertid født på 1850 tallet og kan ikkje være aktuelle for å overta garden i 1860. Den ene er Oliver Oleson Hjelle (1854),  sønn av Brita Andersdotter Hjelle og mest sansynlig født utenfor eksteskap og får tinglyst rett til husmannsplassen "Teigen" på Hjelle.  (Teigmyra er eit kjent jordstykke også idag)

Den andre er Oliver Bendik Moseson Hjelle (1855), sønn av Moses Olsen Hjelle og Rognhild Hjelle som også er datter av Anders Larson Hjelle.  Moses er registrert i Aurland når han dør, mens Rognhild er registrert på Vie når hun dør, slik at også her kan det være barn utenfor ekteskapet.

 1860-1866

Simon Anderson Hjelle

Elias Ludvikson Lien bruker gården i 1869-1870

 1866-1872

Kristian Jonson Kvamme Hjelle   6.juli 1872

 

 1872-1877

Moses Saarheim

 

 1877-1878

 Anders K Saarheim Hjelle (Bror av Moses)

 

 1878-1919

                      

- Om Hjelle

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.