«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

    

Erik Trulson Hjelle

Han flytter til Kvamme og overtar gården der (den første Erik Kvamme).

Erik giftet seg med Gjertrud Kvamme, som var enke på gården etter Anders Thomassens Kvamme, og fekk bygsel på gården i 1706.

 

I 1728 giftet han seg med Marthe Johanne Jonsdatter Furebø, og får sønnen Jon Kvamme

I 1740 kjøpte Erik Trulson Kvamme gården av eigarane Pernille Lovise Walter som i 1739 gift med proprietær Jens Samuelsen Bugge i Sogn, og han solgte ved skjøte av 10. juli 1740 gården for 116 rdlr. til den daværende bygselmann Erik Trulsen.  

- Om Hjelle

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.