«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

    

I manntallet for 1701 er følgande personar registert på Hjelle.

 

Manntal 1701 for Nordre Bergenhus amt
Namn Alder Stilling Gard Sokn Prestegjeld
2629 Olle Antonsen 40 t Jelde Førde Førde
2630 Salomon Ellingsen 31 o Jelde Førde Førde
2631 Olle Salomonsen* 3 s Jelde Førde Førde
2632 Jens Salomonsen* 1 s Jelde Førde Førde
2633 Olle Andersen 18 s Jelde Førde Førde
2634 Troels Pedersen 56 o Jelde Førde Førde

- Om Hjelle

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.