«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

    

 Historia om Helene I og II på Hjelle.

Året 1877 døyr Helene Eliasdatter Grimelandslia, født 28 juli 1840.

Ho var gift med Kristian Kvamme* (1838), eigar av Hjelle 24/2 fra 1865 -1877.

 

Dei har 4 døtre og  Helene er gravid, ho føder den femte dottera, men døyr på ”barseng”.

 

Den femte dottera blir døypt i moras gravferd og får navnet Helene, berre ca. 2 veker etterpå døyr og faren Kristian,  og fem små jenter blir plassert ut i familien.

Garden Hjelle blir solgt på auksjon.

Den eine dattera Johanne Gunnhild (1867 - 1956) blir gift med Andreas Kronborg (1867 -1946), og blir foreldrene til Helene Indrebø

Utskrift kirkeboka finn du her

 

- Om Hjelle

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.