«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

    

 Det er bygd 3 Bolighus på Hjelle 24/2

Ukjent når bygget

Flyttet til Skogstad gård i Angedalen

på 1930 tallet

Bygget i 1928/29

Renovert 1986

Bygget 1985/86


 

- Om Hjelle

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.