«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

    

Hjelle i Istida.

I Angedalen ligger det store terrasser ved Hjelle og Tefre. Begge terrassene når ca. 60 m o. h. ved framre kant og ca. 61 m o. h. ved bakre kant.

Videre SV-over mot Førdedalen er det en rekke lavere terrasser som tilsvarer lavere havstander.

De store terrassene ved Vie, Bruland og Havstad i Førdedalen og ved Hjelle og Tefre i Angedalen vitner om hvordan havet fulgte etter den vikende isfronten. I Angedalen nådde ikke havet lenger enn til Hjelle og Tefre i senglasial tid. Terrassene her representerer altså den marine grense. Isfronten lå NØ for området Tefre—Hjelle i Angedalen samtidig som den lå i området SV for Kletten i Førdedalen.

 

 

Les meir her

 

- Om Hjelle

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.