«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

    

Andreas Kronborg (1867 -1946) og Johanne Gunnhild Kronborg(1867 - 1956)

 

Andreas Kronborg, budde på Kronborg i Førde, der han dreiv gårdsbruk og Skysstasjon.                      

(Området der Coop Ekstra holder til idag)

 

 

 

- Om Hjelle

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.