«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

    

Kulturminner på Hjelle

 

   

  

Dei gamle fjell løene i Hjelle lia vart benytta til vinterlagring av fòr

Gras blei slått og trea laua for så å bli henta med hest og slede når det vart snøføre.

I dag står kun restar av murane igjen, etter gamal tid.

Les meir

 

- Om Hjelle

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.