«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

    

Fosser og stryk

Elva Anga renner gjennom Angedalen og forbi Hjelle.

På si ca 1 kilometer lange reise forbi Hjelle, har ho noken av dei største og flottaste fossefalla.

Elva har vore gjenstand for forskjellig bruk til alle tider, fra lokale Sagbruk og Kvernhus, til framtidas kraftverk.

   

Bilde 1 av Hjellefossen tatt av fotograf Olai Fauske ca. 1919/Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)

Bildet viser også Sag og Kvernhusa på Tefre.

Bilde 2 er tatt av Ove Aasen ca 100 år seinare ( 2017)

Bildet viser restene av muren på Saga og Kvernhuset på Tefre.

.

- Om Hjelle

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.