«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

 

 

Nyhetsarkiv

 

 04.11.2019

Ferdigstilling.

Grovplaneringen etter anleggsarbeidet begynner å ta form. Anleggsveien er fjerna, ny gardsveg er laga fra Høgkleiva og til Skorpene. Gaddegrova er lagt i rør...

 

Bilde arkiv 

 

 06.09.2019

 

Åpning av Anga Kraft AS.

Flagget gjekk til topps på Hjelle i dag, da Fylkesordføreren åpna Anga Kraft AS.
10 år etter at konsesjonssøknaden blei sendt var grunneigarane, representanter for OBOS, entreprenør og leverandørane samla, då fylkesordførar Jenny Følling i dag åpna Anga Kraft.

 

Avisa Firda har dekka prosjektet i fleire artikklar

-Anleggstart

-Åpning

 

Les meir om Anga Kraft

 

 01.06.2019

Slektstemne på Hjelle.

100 år etter at Anna og Andreas Aasen kjøpte garden på Hjelle, satte nesten 90 etterkommere med familie seg i stemne for å feiere 100 år på Hjelle.

 

Les meir

 

 

 

18.04.2019

Vårrydding i tunet på Hjelle.

Den finaste tida.

Når en får rydda bort vinteren, og får fram våren, finnest det mange fine perler.  

I tunet på Hjelle blir den gamle skogsvegen eit flott smykke som binder sammen tunet og husa.  

 16.04.2019

Prosjekteringsfeil ved Kraftstasjonen.

Ved en prosjekteringsfeil er vinkelen på rørgata inn på turbinene feil.

Dette medfører at en må sette opp en ekstra betongbunker i svingen inn på stasjonen, for å holde kreftene på plass. 

   24.02.2019

Inntaksdammen begynner å ta form.

Demingen og inntaksområdet til Anga Kraft AS begynner å komme på plass. Toppen på demningen er ike på plass, samt deler av inntaksområdet. Rørgata er nå bar litt over 100 meter unna, og de siste fjellområdet sprenges nå ut. 

 

11.11.2018

Oppgradering av Skogsvegen.

Gamle skogsvegen fra Holtane har lenge hatt behov for påfyll av masser i vegbana.

Pukk fra anlegget gjer susen i skogsvegen som ble registert som kulturminne av kulturavdelingen hos fylkesmann under bygginga av 420 V linja i 2012.

Når massane får satt seg vil dette også gi bedre forhold for turgåarane til Hjellestølen og Førdenipa.

 

 

 

  04.09.2018 

Rørgata inn på egen grunn.

Etter 8 mnd. anleggsdrift, begynner rørgata å ta form. Det har i en periode vært problemer med plass til masser og til å lagre rørene i riktig rekkefølge. Forhåpentlig vil anleggsarbeidet no gå raskere igjen.

 

 

 

20.07.2018 

Første røra på plass.

Etter 7 mnd. anleggsdrift, nærmer en seg rørlegging i traseen. Dei 3 første rørene er på plass i vestre enden av rørgata. Etter lang til med masse forflytting og knusing av steinmasser ser det endelig ut til at legging av rørgata vil ta til etter endt ferie.

 

 

 

29.03.2018

 

Store inngrep.

Fra Tefre ser ein dei store inngrepa som må til for å bygge rørgata og kraftstasjonen. Dette er tross alt midlertidig og etter hvert vil bøane på Hjelle bli både planert til og grøne igjen.

 

24.03.2018 

 

Byggestart.

Bygging ved inntaksdammen er starta. I forbindelse anleggsarbeidet vil parkeringen på Holtane bli begrensa i en periode, men en vil fylle opp området ved veien østover slik at det blir bedre parkeringsforhold på sikt.

 

 

 

08.01.2018

 

Anleggstart.

Anleggesarbeidet er igang med rydding av skog , og grunnarbeidet i rørtraseesn. Det lages nå transportve ut fra deponiområdet både til inntaksområdet og turbinområdet. Området på Holtane mellom fylkesveien og elva  vil en sprenge bort store fjellmasser for proiduksjon av fyllmasse.

Fra Høgkleiva og framover vil det bli lagt en støttemur mot elva.

Utfra dagens planer vil kraftverket stå ferdig i april 2019, og anleggsarbeidet avsluttet iløp av august samme år.

 


08.08.2017

Kulturminne registrering på Hjelle

På området mellom Løa på Hjelle og vestover mot Gravhaugen, blei det funne rester etter ialt 9 varmegroper.

Kulturminneavdelinga hos fylkesmamm, som stod for registeringa var overbevist om at dateringen ville vise samme tidsrom som for Gravhaugen, Folkevandringstiden

fra ca år 400.

 

Det dei stussa over, var at det over dette området var eit stort steinlag.

Dette steinlaget var ikkje naturlig, og var flytta dit av mennesker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.06.2017                                                                                                                                                  

 

Friluftsgudstjeneste på Hjellestøylen  2 Pinsedag

Med ca 70 deltakere på friluftsgudstjenesten blei det stemningsfullt når alle stemte i med Fagert er Landet i dei gamle tuftene på Hjellestøylen.

Samtidig som Ørna gjekk inn for landing på Bergstadstøylen lenger vest, åpna presten sin tale for dagen.


Vi på Hjelle ønsker alle velkommen tilbake.

 


 12.05.2017

Planlegging av kraftverket tar form.

Planlegginga av rørtraseen begynner å ta form. Tunell fra inntaket og gjennom fjellknausen på Holtane gir ingen endringer i landskapet fram til Høgekleiva.

Der etter vil området under gamleveien fram til løa være deponiområde.

Dette vil kunne gi ca. 3,5 mål nytt slåtteland når anleggsperioden er over.

Bystøl AS jobber nå med miljøplanen til NVE, i denne planen må vi beskrive hvordan vi tenker oss å utføre prosjektet med tanke på hvilke områder vi tenker å benytte til rigg og deponiområder.

 

 

 

 

10.04.2017

Ny traktor på plass.

Etter mykje fram og tilbake om ny traktor, tvinga det seg fram.

Etter brann i det elektriske ble gamel Kubotaen kondemnert, og iløp av et par veker ble dei begge solgt, og "ny" kjøpt på Voss.

En MF 4355 er litt større, men 20 år nyare utgjer en forskjell på det meste.

 

   

24.03.2017

Anga Kraft AS får øke produksjonen med 2,4 GWh.
NVE har gitt kraftverket medhold i søknad om å utvide slukeevnen i kraftverket til 16,2 m3/s.
Dette vil gi kraftverket en forventet årsproduksjon på 21.7 GWh, og gir dermed betydelig bedre lønnsomhet i prosjektet.

   13.12.2016

 

Kontraktsinngåelse.

Avtalen mellom grunneigerene og OBOS AS blei undertegnet på eit møte i Førde.

Neste etappe kan begynne.

 

 

 

14 Generasjoner bakover.

Hjellesida kan no prensentere 4 nye generasjonar bakover i tid, til Anders Holsen født i 1580. Kven han var, og kva han levde av er ukjent, men etternavnet tyder på at han kom fra Holsen i Førde Kommune.

Eit anna navn å merke seg er Gunnar Rasmusson Halbrend født i 1690, oldebarn av Anders Holsen. Han kan ein også spore som ein av forfedrane på Tefre. Ola Aasen var 6 generasjon etterkommer av Gunnar Rasmusson Halbrend, og Anna Aasen (Tefre) var 7 generasjon etter Gunnar Rasmusson Halbrend.

 

Planeringa av siste del av fyllplassen ved Bøaløa er ferdigstilt. No er totalt ca. 30 mål nydyrka land klart til bruk, og endelig ferdig etter nesten 20 år med anlegg.

Vegen og snuplassen var utleigd til Statnett ut 2014.

 

 

 

                     - Om Hjelle

 

 

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.

 

 

 

 

 

 

 

Gravrøysene på Hjelle, forteller om busetting langt tilbake

Gravrøysene er plassert fram på terrassekanten mot elva og herfra er det vidt utsyn til dalføret nedanfor. Gravrøysa er nok plassert slik for at ho skulle sjåast på lang avstand i landskapet. Den framtredande plasseringa har og ei sterk symbolsk meining.

Les meir

Kan spore slekta tilbake over 350 år på Hjelle

 

Ny informasjon viser slektskap i 12 generasjonar tilbake fra dagens eigar på Hjelle, til Truls Pederson Hjelle som kjøpte Hjelle i 1681 av presten Peder Finde.

Og kanskje var det hans bestefar som ble født i 1545 på Hjelle.

 

 

 Les meir her

Realiserte stort kraftverk like ved Førde sentrum

Obos Kraft AS solgt til Sveits . Selskapet endrer navn til Forte Vannkraft AS. Anga Kraft AS som starta produksjon den 6. september 2019, er en del av selskapsporteføljen som skifter eigare.

 

Les meir her