«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

 

 

Bli med en rundtur på Hjelle - fra Hjellefossen til høgfjellet.

                     - Om Hjelle

 

 

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.

 

 

 

 

 

 

 

Gravrøysene på Hjelle, forteller om busetting langt tilbake

Gravrøysene er plassert fram på terrassekanten mot elva og herfra er det vidt utsyn til dalføret nedanfor. Gravrøysa er nok plassert slik for at ho skulle sjåast på lang avstand i landskapet. Den framtredande plasseringa har og ei sterk symbolsk meining.

Les meir

Kan spore slekta tilbake over 350 år på Hjelle

 

Ny informasjon viser slektskap i 12 generasjonar tilbake fra dagens eigar på Hjelle, til Truls Pederson Hjelle som kjøpte Hjelle i 1681 av presten Peder Finde.

Og kanskje var det hans bestefar som ble født i 1545 på Hjelle.

 

 

 Les meir her

Realiserte stort kraftverk like ved Førde sentrum

Obos Kraft AS solgt til Sveits . Selskapet endrer navn til Forte Vannkraft AS. Anga Kraft AS som starta produksjon den 6. september 2019, er en del av selskapsporteføljen som skifter eigare.

 

Les meir her