«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

 

 

100 år på Hjelle -

Slektstreff etter Anna og Andreas Aasen

Lørdag 1. juni 2019, satte nærmere 90 personer seg stemne på Hjelle.

Dette for å feire 100 års jubileum siden Anna og Andreas Aasen kjøpte garden på Hjelle.

Dagen blei feira med aktiviteter fra tidlig på dag med tur på Hjellestølen, aktiviteter i tunet på ettermiddagen og festkveld i redskapshuset

 om kvelden.

Slekta spenner idag fra den yngste på 1 år, til den eldste på snart 89.

Nærmere 90 feststemte personer tok del i festkvelden som varte ut i dei små timer.

 

Dette er det offesielle bildet som ble tatt under Slektstreffet.

                     - Om Hjelle

 

 

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.

 

 

 

 

 

 

 

Gravrøysene på Hjelle, forteller om busetting langt tilbake

Gravrøysene er plassert fram på terrassekanten mot elva og herfra er det vidt utsyn til dalføret nedanfor. Gravrøysa er nok plassert slik for at ho skulle sjåast på lang avstand i landskapet. Den framtredande plasseringa har og ei sterk symbolsk meining.

Les meir

Kan spore slekta tilbake over 350 år på Hjelle

 

Ny informasjon viser slektskap i 12 generasjonar tilbake fra dagens eigar på Hjelle, til Truls Pederson Hjelle som kjøpte Hjelle i 1681 av presten Peder Finde.

Og kanskje var det hans bestefar som ble født i 1545 på Hjelle.

 

 

 Les meir her

Realiserte stort kraftverk like ved Førde sentrum

Obos Kraft AS solgt til Sveits . Selskapet endrer navn til Forte Vannkraft AS. Anga Kraft AS som starta produksjon den 6. september 2019, er en del av selskapsporteføljen som skifter eigare.

 

Les meir her