Hjellesida

 

 

Førde Kirke

Smijernsportene

Aasmund Aasen, lærde seg smedkunsten tidlig på 1950 tallet, hos smeden Kristian Schei i hans smie/verksted i Angedalsvegen i Førde.

Det var her han som ung smed lagde smijernsportane som idag prydar inngangspartia til Førde Kirke både fra sør, vest og nord.Løa på Hjelle.

Under restaurering og bygging av nytt golv på løa på 1970 tallet ble bjelkelaget tatt ut og erstatta med betong golv.

Under dette arbeidet ble det funnet en bjelke med inskripsjon "Førde Kirke" og et årstall.

Dette viser at løa på Hjelle hadde byggningsmateriale fra gamle Førde Kirke. 


Bjelken ble skåret ut og overlevert presten i Førde av Odd Aasen, med "takk for lånet".


På mange måter bekrefter dette forholdet mellom Hjelle og Kirka i Førde over lang tid.

 

Copyright © Hjellesida eiges og drives av: Ove Aasen, Hjelle 6811 Førde


Logg inn