Hjellesida

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.

 

Førde Kirke

Smijernsportene

Aasmund Aasen, lærde seg smedkunsten tidlig på 1950 tallet, hos smeden Kristian Schei i hans smie/verksted i Angedalsvegen i Førde.

Det var her han som ung smed lagde smijernsportane som idag prydar inngangspartia til Førde Kirke både fra sør, vest og nord.Løa på Hjelle.

Under restaurering og bygging av nytt golv på løa på 1970 tallet ble bjelkelaget tatt ut og erstatta med betong golv.

Under dette arbeidet ble det funnet en bjelke med inskripsjon "Førde Kirke" og et årstall.

Dette viser at løa på Hjelle hadde byggningsmateriale fra gamle Førde Kirke. 


Bjelken ble skåret ut og overlevert presten i Førde av Odd Aasen, med "takk for lånet".


På mange måter bekrefter dette forholdet mellom Hjelle og Kirka i Førde over lang tid.

 

Copyright © Hjellesida eiges og drives av: Ove Aasen, Hjelle 6811 Førde