Truls Hjelle

Blå fargekode = Aasen slekta

Gul fargekode = Indrebø slekta