Nyhetsarkiv 2020


14.12.2020

Folketellingen for 1920

Folketellingen for 1920 er den første etter at Anna og Andreas Aasen overtok Hjelle. I desember 1920 budde ialt 14 personer i 2 små hus i tunet.

Andreas Saarheim hadde det beste huset (var holdt unna handelen i 1919), der det budde 3 personar.


Anna og Andreas hadde hovedhuset, som var eit lite hus som stod øst for løa.

Huset hadde 2 rom og kjøkken på hovedplan, og kvist (1/2 eta) på loftet.

Her budde det 11 personar.

Du finner meir fra folketellinga her

12.12.2020

4 år etter avtaleundertegnelse...

4 år har gått siden avtalen med OBOS om utbygging av Anga Kraft ble inngått.

Etter nærmer 3 år med anleggsarbeid, begynner gårdene på Hjelle igjen å sjå ordentlig ut.

En del landskapsmessige endringer er det blitt, spesielt på 24/2, men det meste til ei bedre løsning driftsmessig.


Eit år med gode vekstforhold vil no gjere inngrepa enda mindre synlige i 2021. 


Bilde arkiv, her finner du bilder på byggeperioden.

05.12.2020

Rydda Gravhaugen...

Etter fleire år med anleggsarbeid rundt gravhaugen på Hjelle, har endelig 

stillheten og kvardagen igjen senka seg her.


Gravhaugen er no rydda for krattskog, og forhåpenlig vil BKK no fjerne linjestolpen som har stått "planta" her, og som ikke lenger er i bruk.

  

24.11.2020

Nye gamle Juleminner...


I fleire år har Arvid delt sine minner fra sin barndoms Jul på Hjelle.

2020 har vært et vanskelig år på så mange måter, og det blir derfor ekstra viktig og godt å kjenne på nok et tilbakeblikk til jula og juleforberedelsene på Hjelle på 1950 og 60 tallet.

Ei tid så langt fra vår materielle verd, men alikevell så nært at mange kan huske eller forestille seg virkeligheten.


Også i år vil du finne Arvid sine juleminnerHjelle - naturlig vis.

24.10.2020

River garagen og melkerommet...

Denne helga har det forgått riving av gamle bygginger på Hjelle. Garagen med smøregrav ble bygget på slutten av 1960 tallet, og har opp gjennom åra fungert både som garage og gardsverksted. Ved siden av sette Daniel opp garage til lastebilen på 1970 tallet.


No blir området ført meir tilbake til slik det var før 1965, og planen er eit hageanlegg som binder området samme, og gi eit meir heilhetlig gardstun.

  

11.10.2020

Finpuss etter Anga Kraft

Å få ryddet bort steiner i anleggsområdet, etter utbygger/entreprenøren, viser seg nødvendig.

Både slåmaskin og beitepusser liker nok dårlig steiner på 1-3 kilo i kantområdet.

Blei fort full skuffe.


Greit å få det bort før neste sommer, samt å få grusa veien skikkelig...

04.10.020

Grensemuren på plass igjen

Den over 400 år gamle grensemuren mellom Hjellegårdene, ble under byggingen av Anga Kraft fjerna i ei lengde på ca 60 m.


Som grunneiger har vi heile tida vore opptatt av at muren skulle tilbake på plass, slik den var. 

Etter pålegg fra NVE måtte entreprenør ta igjen arbeidet med muren og restaurere muren tilbake slik den var

06.10.2020

I sin fars hjulspor...

Etter ca 50 år, er det igjen spor etter motorkjøretøy ved Storefura.

Rundt 1970 var Odd Aasen med ein Massy Ferguson 35 med belter i dette området.

Spora etter beltene har vore synlege i alle år etterpå.


No har vi etter å ha rydda en del vindfelte trær, igjen klart å komme fram til Storefura, denne gang med ATV.

01.10.2020

Forlot Hjelle- etter 25 år...

Gamle traktoren til Svein, har fått ny bopel i Hellevik i Fjaler.

Nyvasket, og med lys og lykter intakt skal trakoren nå gjøre tjeneste hos Bertil i Hellevika 18, i Fjaler.


Med hans nevenyttige oppfølging, vil den nok får fleire oppgaver å bryne seg på fremover.

21.09.2020

Mot produksjonsrekord alt i 2020

Første 12 mnd drift har gitt en produksjonen på 20,64 Gwh.


Prognosen for driftsåret 2020 ligger an til en produksjon på ca. 27 Gwh.

Dette viser at anlegget har kapasitet til en betydelig produksjon, uten at det medfører negative konsekvenser i elva.

28.08.2020

Nytt asfaltdekke på veien

Som en del av oppryddingen etter byggeativiteten til Anga Kraft AS, har også gårdsveien ned i tunet fått ein ansiktsløftning.

Etter ca. 35 år med tungtransport av både tankbil og traktorer trengtes ny asfalt.

Tankbilkjøringen er borte og traktortrafikken blir mindre med omlegging av transportveiene.

23.08.2020

På tide å rydde opp?

Vest av Hjellestølen har det vært lagret stolper og utstyr til vedlikehold av linjen.

Dette har nå ligget her i ca 50 år, så eg regner med at det ikke lenger kan brukes til det det var tiltenkt.

Bølgeblikk platene er snart gjennomrusta og har løsna.

Har sendt mail med bildene til Sunnfjord Energi uten respons.

Kanskje Førde i Bilder er bedre?

Uansett bør linjeeiger rydde opp snarest.

06.07.2020

Entreprenør må ta igjen arbeid

Utbygger opplyser at ferdigstilling av arbeidet med Anga Kraft ikkje er godkjent. Både utbygger og NVE har pålegg til entreprenøren Ottar Dvergsdal AS, på arbeid som ikkje er godt nok utført. Dette gjelder bl.a. steingarden mellom bruk 1 og 2, oppfylling av området ved inntaksdammen, samt området ved busstoppen. I tillegg har grunneigar påpeikt fleire forhold som må rettast på, og som utbygger no vurderer å ta ut av kontrakten med entrepenøren. 

 

Bilde arkiv, her finner du bilder på byggeperioden.


06.06.2020

ATV endelig på plass.


Registrert som traktor og 60 km i timen er meir en fort nok.

Blir spennende å sjå korleis den tar seg fram i skogen.

Tidligere saker

11.11.2018

Oppgradering av Skogsvegen.

Gamle skogsvegen fra Holtane har lenge hatt behov for påfyll av masser i vegbana.

Pukk fra anlegget gjer susen i skogsvegen som ble registert som kulturminne av kulturavdelingen hos fylkesmann under bygginga av 420 V linja i 2012.

Når massane får satt seg vil dette også gi bedre forhold for turgåarane til Hjellestølen og Førdenipa.

 

01.05.2019

Parkering Holtane

Utviding av parkeringsarialet på Holtane er godkjent av kommunen, og vil bli ferdigstilt sammenmed utbyggingsområdet i 2020

06.09.2019

 

Åpning av Anga Kraft AS.

Flagget gjekk til topps på Hjelle i dag, da Fylkesordføreren åpna Anga Kraft AS.
10 år etter at konsesjonssøknaden blei sendt var grunneigarane, representanter for OBOS, entreprenør og leverandørane samla, då fylkesordførar Jenny Følling i dag åpna Anga Kraft.


 

Avisa Firda har dekka prosjektet i fleire artikklar