Hjelle på 1700 tallet

Pernille Trulsdotter Hjelle (1673-1743) gift med Ole Bendiksen overtek garden i 1707.


Datteren Barbro Olesdotter Hjelle (1711-1781) som tok over garden i 1749, da ho gifta seg med Peder Olson Furebøen (1725-1804).

Dei fekk dattera Anna Pedersdotter Hjelle, som seinare gifter seg med Ole Anderson Terva. (Steen bind 4 side 175)


I 1764 kjøper han Hjelle av løytnant Adam Borch Rue, som er gift med Dorteha Hanning.

Ho er datter av presten Peder Hanning som i 1715 kjøpte Hjelle av Peder Finde sine barnebarn.

Peder Hanning overtok som prest i Førde etter Peder Finde, og kjøpte også først nedre Hjelle, så resterende av Hjelle.


Peder Olsen Hjelle fekk den 16. juli 1764 skjøte for en kjøpesum på 150 rdlr.


Seinere blir også resten av Hjelle solgt ut til oppsitterene på Nedre Hjelle. 

 

Bror til Peder, Lars Olson Furebøen overtok garden i 1770

 

Etter 8 år overtar sonen Alexsander Larson Hjelle garden i 1778, og han driver garden fram til 1809.

I 1792 er det utskiftning av gardene på øvre og nedre Hjelle, slik at gardane vest om Gryteelva blir Slotten(Slåtten), og øst om elva blir Hjelle.

 

                      

Etter ca 100 år som "prestegods" er Hjelle igjen på private hender, der brukar også er eigar av gården.