Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.

 

Bergstad 

Bergstad blei i 1888 utskilt fra innerste bruket på Slåtten av Torstein Hanson Slåtten til Mathias Ludvik Larson Aasen.


Foreldra hans budde på plassen Bergstad.

Mor hans var Rakel Severine Hansdotter, (søster av Torstein Hanson Slåtten/Hjelle) og faren Lars Ole Johannesson Aasen

var lærer, og budde på Bergstad fram til han døde i 1904.


Mathias Ludvik Larson Aasen giftet seg med Bergitta Mette Sjursdotter Via, som var enke etter Andreas Pederson.

Ho hadde sonen Peder Andreason fra første ekteskap, men fekk også ein son med med Mathias, Adolf Samuel f.1888, men han døde i 1889.


Peder Andreason Bergstad overtok derfor garden i 1905, og giftet seg med Anna Devig.

Dei fekk ialt 6 barn, der Alf Bergstad (bildet) f.1907 overtok garden i 1941, og frem til han døde i 1992.


Garden ble da lagt ut som tomteland, og er idag kjent under navnene Eplehagen og Skora.


Det historisk riktige navnet er imidlertid Bergstad på Nedre Hjelle.

Foto:

Avishuset Firda og Sunnfjord Sparebank