Hjelle på 1800 tallet

1809 overtar Aleksander sin datter, Birthe (Brita) Hjelle, garden da ho gifter seg med Morten Ananiasson (Kleiven) Hjelle, men med det atterhaldet at Aleksander skulle bruke garden så lenge han ville. Det gjorde han faktisk heilt fram til 1833.

 

I 1830 er det utskifting på Hjelle, og grensegang mot Ramstad og Slåtten blir avgjort også i utmark.

Grensene mellom dei 2 bruka på Hjelle blir registert med grensepunkt, fra elva i sør og til stølskleiva i nord.

Grensa mellom dei 2 bruka blir i store deler av utmarka satt langs den gamle veien til fjellet (Fjellvegen). 

 

I matrikkelen for 1830 står Morten Ananiasen oppført som eigar på Hjelle, seinare vart garden skøyt vidare til sonen Lars Mortenson Hjelle, men han byter garden med Anders Eliassen frå Kinn i 1842.

 


                      

Fra no av er det hyppige eigarskifte på Hjelle

   

Lars Mortenson Hjelle   1834-1842

Anders Eliason Kinn      1842-1850


Anders Larson Hjelle     1850-1853

I 1849 får Andreas Anderson Grimeland bygsel på husmannsplassen ovenfor Bøaløa.

Han har gifta seg med Elisabet Hjelle som er datter til Anders Larson Hjelle.  Dei bur her i perioden 1849-1867

 

Simon Anderson Hjelle (Vie) 1853-1860

Simon som er sønn av forrige eiger, har tydelig også en gard på Vie. Agate Knutsdotter Hjelle, mor til Simon, får i 1855 kårbrev på Hjelle.  


Oliver Martinius Anderson Hjelle 1860-1866

Dette er mest sannsynlig Simon sin svoger, som er gift med Rakel Andersdotter.


Da Anders Larson Hjelle ikkje har en sønn ved navn Oliver, men 2 barnebarn.

Barnebarna til Anders er født i 1854 og 1855 og kan ikkje være aktuelle for å overta garden i 1860. 


Den ene er Oliver Oleson Hjelle (1854),  sønn av Brita Andersdotter Hjelle og mest sansynlig født utenfor eksteskap og får tinglyst rett til husmannsplassen "Teigen" på Hjelle.  (Teigmyra er eit kjent jordstykke også idag)


Den andre er Oliver Bendik Moseson Hjelle (1855 1909), sønn av Moses Olsen Hjelle og Rognhild Hjelle som var datter av Anders Larson Hjelle. 

Moses er registrert i Aurland når han dør, mens Rognhild er registrert på Vie når hun dør.


Oliver Bendik Hjelle reiste til Bergen og giftet seg med Petra (Petrikke) Amalie Ordemann.  Dei fikk 2 døtre, Ragnhild Henrikke og Alma.

Kona døde imidlertifd i 1886 bare 30 år gamel, og Ragnhild i 1896, bare 17 år. Alma reiste til USA i 1904 og gifter seg Nybro, hun døde i Bergen i 1958.


I 1900 er Oliver Hjelle fortsatt registrert i Bergen, og da gift med Olianne Hjelle og med døtrene Petra, Olga og Ragnhild -alle født på 1890 tallet.

Olianne er imidlertid med i folketellinga for 1910, registert med navnet Oleonore Hjelle, og med 2 barn til, Solveig i 1902 og Trygve i 1907.


 

 

Simon Anderson Hjelle  1866-1872

Det ser ut til at Simon Anderson Vie, tar tilbake gården i 1866.

Elias Ludvikson Lien bruker gården i 1869-1870

 

Kristian Jonson Kvamme Hjelle   6.juli 1872 -1877


Moses Saarheim   1877-1878


Anders K Saarheim Hjelle (Bror av Moses)  1878-1919