Hjelle på 1500 tallet

1522 Torgils Nistad tjenestegjorde hos Mildrid Jonsdatter Hielle, som drev Hjelle/Ramstad.

 

 

1563 I skattemanntallet for det året står:

Erich po Hielle j daler Førde schipreide skattenenne ff Sundfjordtt anno 1563

 

Han måtte betale 1,5 daler i skatt for flaumsaga + 1 daler i krigsskatt til kongen. 

 

 

 

1598 og fram til 1614 står Mikkel Hielle som eigar av heile Hjelle.