Nyhetsarkiv 2023 .

19.08.2023

Vedlikehold på Hjellestøylen


Utskifting av en del kledning på Stølsselet var igjen nødvendig.

Tidligere har det vært utført vedlikehold/restaurering i 1942 - 1972 - 1994 og nå igjen i 2023. I tillegg blei ny fjøs oppført i 1994 og taket på selet skifta i 2012.


Denne gangen var dugnadsgjengen: Synnøve Vik, Arvid Åsen og Ove Aasen.

 

01.07.2023

Nils Iversen Hafstad

Nils Iversen Hafstad dreiv Ølhandel i Førde, og var bestefar til Andreas Aasen Hjelle.


I juli 1963 skriv Kristian Ulltang i Firda om "Øyna" - sentrumsgarden i Førde som no er borte.


Les meir om garden og dei som budde der i Førde sentrum her

 

19.06.2023

Gamlehuset på Hjelle

Hjellesida har vært på besøk i gamle Sårheimshuset som stod på Hjelle fram til 1933. I dag står huset hos Jan Inge Vie, på Skogstad i Angedalen.


Andreas Sårheim Hjelle flytta i januar 1929 til Sandefjord. Ola Aasen har i brev til sin bror Olav kommentert at han den 29 januar 1929, hadde kjørt Andreas på Steinen, for at han skulle ta båten til Bergen.

Huset vart solgt for den nette sum av kr. 800,- og flytta til Skogstad i 1931.


Huset innehelt på hovedplan- gang/trappehus, kjøkken og stove. På loftet er det 2 soverom, samt full kjeller under huset. Huset er oppført i tømmer, og framstår sjølv idag som eit godt og solid hus.

Vinduet på kjøkkenet viser plassen der dei sat og såg utover det som den gang var hagen ned mot fylkesvegen på Hjelle. Dette er fortsatt hage, samt nedkjøring til tunet på Hjelle idag.

 

04.06.2023

Forsøpling i skogen

Fra skogsvegen på Holtane og heilt til Hjellestølen har noken hengt opp plastmerking langs stølsråka/turstien til Hjellestølen.

Totalt er det hengt opp ca 40 plastmerker, som etter kvart vil falle av og bli liggende i naturen og skogene på Hjelle.

Dette er ikkje anna en rein forsøpling, og her er noken som ikkje skjønar at ein ikke berre kan ta seg til rette på andre sin eigedom.


Dette har ingen ting med allemannsretten å gjere.


Forhåpentlig vil dei rydde opp etter seg omgåande.

12.05.2023

Arogant fylkeskommune

Hjelleslåtten har no fått autovern for å unngå utforkjøring på nedsida av vegen.

Her har fylkeskommunen laga en avsluttning på Holtane som gjer bruken på deler av Velteplassen/parkeringsplassen vanskeligere.

Med avsluttning 5 m lenger øst, vil det fungere bedre for alle, og estetisk sjå bedre ut.

Klagen i første omgang blir arrogant avvist med at det er oppsatt på fylket sin grunn.


Ny klage er sendt, uten å blitt besvart.

Resultatet kan bli at parkeringen blir avstengt, slik at alle turgåere må parkere langs veien.

Dette vil helt sikkert øke trafikksikkerheten i området....

Sunnfjord Kommune blir no kontaktet, for å sjå om dei kan bistå med litt fornuft.

29.04.2023

Skogplanting på Hjelle

Gamle plantegninger i gardsarkivet, fra min bestefars tid viser Skogbruksplanlegging på Hjelle, og fram til det som var planlagt i 1963.

Det som blei planta i 1913 - 1934 er tatt ut og planta på nytt på 1970 tallet.

Daniel tok iniativ til skogplantinga alt på begynnelsen av 1930 tallet.


I eit notat på baksida skriv min bestefar at det i perioden 1950-1963 er planta 25000 planter.
Her er oversikten fra før mi tid, så takk til bestefar.

26.03.2023

Gamle Ryggjabrua

Fra Fylkesarkivet har vi funne bilde av gamle Ryggjabrua.

Her var det solide bru-kar på begge sider og ikkje minst midt i elva.


Noken som kan tidfeste bildet, så send melding her 

01.01.2023

Høge besøkstall på Hjellesida i 2022....

Hjellesida satte i 2022 ny rekord i antall besøkande, med i underkant av 26.000 treff.

9. november hadde størst besøk med 245 besøkende i løp av døgnet.

Foruten Norge er USA og Russland (!) dei landa som har flest treff på Hjellesida.


Dette er hyggelig, og viser at Hjellesida på www.hjelle24.no er av interesse.

Du finner også Facbooksiden vår her, slik at du alltid har dei siste innleggene på Hjellsida.


 

18.08.2022

Kan spore slekta tilbake til Hjelle i over 400 år

Oppdatering av slektshistoria viser fleire greiner tilbake til Hjelle, og heilt til år 1590.


Den går fra 2 søstre som blei født på Hjelle i 1608 og ca.1615, hhv. Helga og Pernille Hjelle. Herfra kan en følge dei 2 greinene i ca 350 år, til dei igjen møtes gjennom Odd og Olivie Aasen. 

Her finner du kanskje ditt navn og veien bakover i tid...


Les meir her

 

26.03.2022

Kart bekrefter husa på Hjelle i 1920....

Hjellesida har fått tilgang på dokumentasjon som bekrefter husplasseringa på Hjelle for 100 år siden.


Den gang stod våningshuset(bolighuset) som tilhørte garden øst for løa.

Saarheim som hadde kårrettar på garden, budde i eit nytt hus nord om veien, omtrent der nedkjøringa til tunet er idag.


Det er spesielt at det eldste huset, Stabburet ikkje er avmerka på kartet, men det kan komme av at dette huset ikkje har innlagt strømm, og at det var Førde Elekrisitetsverk som lagde kartet.