Hjelle på 1600 tallet

På 1600 tallet er følgande registerrt på Hjelle:

Mikkel Hjelle 1598 - 1614

 

Hjelle hadde i 1626 2 oppsitara, men i 1646 3 oppsittara, fordelt på øvre og nedre Hjelle.

 

I 1636 er følgande skatteregistrert på Hjelle:

Erik Hjelle

Anders Hjelle

 

I 1646 er følgande skatteregistrert på Hjelle:

Erik Pederson Hjelle

Truls Erikson Hjelle

Erik Erikson Hjelle

 

I 1661 er følgande skatteregistrert på Hjelle:

Truls Hjelle

Jens Hjelle

Anders Hjelle

Peder Erikson Hjelle, eigde deler av Hjelle,  medan Førde-presten Perder Jørgenson Finde eigde resterande.

Kilde: Sorenskriver Steens skrifter og Ferdaminne fra Sunnfjord

 

I manntallet 1666 er følgande registrert:

Nedre Hjelle/Slåtten:

Truls 72 år, sønnen (Nedre Hjelle/Slåtten)

I tillegg har han sønnene Nils 28 år,  Bendix 12 år og Oluf 8 år

mest sannsynlig hadde han og døtrene Helga og Pernille fra 1. ekteskap.

Husmann Østen Olsen 40 år

med sønnene Anders 12 år, Jens 10 år og Oluf 4 år

 

Øvre Hjelle (Bruk 1)

Jens 53 år og kona Kristi Jonsdatter

Sønnen Erik 7 år,

Døtrene Barbara 13 år, Marinette, Sidsel  

Drengen Anders Olsen 40 år

Deres datter Mariette Jensdatter gifter seg med  Erik Eriksen Hjelle. (Nedre Hjelle?)

Han dør i 1679,

Salomon Ellingsen Hjelle, som er gift med en av Jens og Kristi andre døtre. overtar bruk 1

Jens Hjelle - skifte etter dødsbo 1697

 

Innerste Hjelle (Bruk 2)

Synnøve Hjelle, enken etter Anders Hjelle(Bruk 2 Ø Hjelle)

Sønnen Anders Andersen 12 år

Drengen Niels Olsen

Husmann Anders Olufsen

Husmannssønn Oluf Lavritzen

 


                      

Anno 1671

Truls Pederson Hjelle gifta seg med Barbro Jensdotter Hjelle og i 1681 fekk han bygsel på Innerste Hjelle (bruk 2), og garden var i hans familie sin bruk i fleire generasjonar.

Dei får 3 barn Pernille f. 1673 - Kirsten f. 1675 og Erik f.1677

 

Truls er sønn av Peder Erikson Hjelle, som i 1661 er registrert som eigar av ein del av Hjelle.

Peder Erikson Hjelle, gift med Pernille Trulsdotter Hjelle, som er ei av 2 døtre til Truls Trulson Hjelle f. ca 1590.

Helga Trulsdotter Kjelsnes er den andre, og er stammor til Aasenslekta.


Truls Trulson Hjelle (1590) var sønn av handelsmann

Truls Trulson f.1565, og som hadde kjøpmannsbrev i Bjørgvin. Derfor kunne han drive direkte handel i Bergen.


Han var igjen sønn av Truls Larson, prest i Vevring og Førde.

Truls Larson var født i 1525 i Hardanger.  

 

Ved folketellinga i 1701 står kun Truls oppført på innerste Hjelle, da kvinner ikke ble oppført.

 

Ove Aasen, dagens eigar av Hjelle er 9. generasjon etterkommar av Truls og Barbara Hjelle.


Her kan ein spore slekta tilbake i over 400 år til Hjelle